Trùng Thảo

Trùng Thảo

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Câu lạc bộ ve sầu Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Câu lạc bộ ve sầu Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Đông trùng hạ thảo hoa ve

Đông trùng hạ thảo hoa ve

Cicada Ginzaru Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Cicada Ginzaru Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Bọ xít Cordyceps sinensis

Bọ xít Cordyceps sinensis

Đông Trùng Hạ Thảo Nhện

Đông Trùng Hạ Thảo Nhện

Chuồn chuồn đông trùng hạ thảo sinensis

Chuồn chuồn đông trùng hạ thảo sinensis

Bọ cánh cứng Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Bọ cánh cứng Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Đông trùng hạ thảo mỏ dài Ve sầu

Đông trùng hạ thảo mỏ dài Ve sầu

Bướm dơi Cordyceps sinensis

Bướm dơi Cordyceps sinensis

Đông trùng hạ thảo mỏ dài Ve sầu

Đông trùng hạ thảo mỏ dài Ve sầu

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Trùng Thảo

Trùng Thảo

Trùng Thảo

Trùng Thảo

đông trùng hạ thảo ve sầu

đông trùng hạ thảo ve sầu

Đông trùng hạ thảo đuôi mèo

Đông trùng hạ thảo đuôi mèo

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Nhộng đông trùng hạ thảo sinensis

Ấu trùng đông trùng hạ thảo đốm đen sinensis

Ấu trùng đông trùng hạ thảo đốm đen sinensis

Đông trùng hạ thảo thân đỏ

Ấu trùng đông trùng hạ thảo sinensis đỏ

Ấu trùng đông trùng hạ thảo sinensis đỏ

Ấu trùng đông trùng hạ thảo sinensis đỏ

Ấu trùng đông trùng hạ thảo đen

Chuồn chuồn đông trùng hạ thảo sinensis

Chuồn chuồn đông trùng hạ thảo sinensis

Trùng Thảo

Trùng Thảo

Đông trùng hạ thảo Paris

Đông trùng hạ thảo Paris

Ấu trùng đông trùng hạ thảo sinensis đỏ

Ấu trùng đông trùng hạ thảo sinensis đỏ

Bó ve sầu Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Bó ve sầu Đông Trùng Hạ Thảo sinensis

Ấu trùng mè Cordyceps sinensis

Ấu trùng mè Cordyceps sinensis

Trùng Thảo